Hof van Cassatie: Arrest van 23 April 1981 (België). RG 6465

Datum :
23-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810423-1
Rolnummer :
6465

Samenvatting :

Niet regelmatig gemotiveerd is het arrest dat, op de conclusie ten betoge dat met toepassing van art. 1341 B.W. het bewijs van het verhuren van materiaal schriftelijk moet worden geleverd, enkel zegt dat het voor zichzelf spreekt dat, zo de eigenaar van dat materiaal toeliet dat de andere partij het gebruikte, deze terbeschikkingstelling niet gratis gebeurde <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.