Hof van Cassatie: Arrest van 23 Juni 1969 (België)

Datum :
23-06-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19690623-3
Rolnummer :

Samenvatting :

De feitenrechter beoordeelt soeverein, op grond van de hem voorgedragen gegeven, of de beklaagde lichamelijk ongeschikt is om een voertuig te besturen. (Wet van 1 augustus 1899, gewijzigd op 15 april 1958, art. 2-8.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.