Hof van Cassatie: Arrest van 23 Maart 1984 (België). RG 3800

Datum :
23-03-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840323-5
Rolnummer :
3800

Samenvatting :

Een cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State is slechts ontvankelijk in de gevallen, welke op beperkende wijze zijn opgesomd in art. 33, eerste lid, Wet Raad van State; zulks is het geval wanneer de Raad van State beschikt op een declinatoire exceptie die hierop is gegrond dat de eis tot de bevoegdheid van de " rechterlijke overheden " behoort.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.