Hof van Cassatie: Arrest van 25 Juni 1981 (België). RG 6319

Datum :
25-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810625-1
Rolnummer :
6319

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de voorziening in cassatie die tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van Geneesheren is ingesteld zonder de medewerking van een advocaat bij het Hof van Cassatie <1>. (Art. 26 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967, gew. bij art. 66 wet 15 juli 1970.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.