Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 1973 (België)

Datum :
27-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730327-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Het Hof slaat geen acht op de afstand, gedaan door een advocaat, die houder is van de stukken, doch niet van een bijzondere volmacht, van een voorziening door de burgerlijke partij ingesteld tegen een beslissing waarbij haar eis wordt afgewezen, daar de afstand van de voorziening in een dergelijk geval met een afstand van de rechtsvordering gelijkstaat. ( Wet van 16 februari 1961, art. 6. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.