Hof van Cassatie: Arrest van 27 Oktober 1969 (België)

Datum :
27-10-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19691027-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De beklaagde kan op zijn hoger beroep alleen niet worden veroordeeld tot een zwaardere straf dan die welke door de eerste rechter is uitgesproken. ( Wetb. van strafv., art. 202; wet van 1 mei 1849, art. 7. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.