Hof van Cassatie: Arrest van 28 Februari 1978 (België)

Datum :
28-02-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780228-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde inzake motorrijtuigen, die voor het strafgerecht vrijwillig is tussengekomen, wanneer de voorziening niet is betekend aan de partijen tegen wie ze gericht is (1). ( Art. 418 Sv. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.