Hof van Cassatie: Arrest van 28 Januari 1983 (België). RG 3143

Datum :
28-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830128-3
Rolnummer :
3143

Samenvatting :

Onverminderd de toepassing van de reglementering in zake ambulante handel en van de wettelijke bepalingen die gelden voor slijterijen van gegiste dranken en behoudens de afwijkingen verleend door de Koning voor produkten of in de voorwaarden die Hij stelt, is elke reizende verkoop verboden; als ambulante handel wordt beschouwd de verkoop of het te koop aanbieden van alle waren of goederen en, in 't algemeen, van gelijk welke voorwerpen, onder meer, op de plaatsen toegankelijk voor het publiek en niet specifiek bestemd om gebruikt te worden voor de verkoop of voor verkoopaanbiedingen; de toegankelijkheid voor het publiek is een objectief kenmerk van de plaats waar men verkoopt en impliciet dat die plaats, uit haar aard, gewoonlijk voor een ieder toegankelijk is <1>. (Art. 53 wet 14 juli 1971; art. 2, 3°, K.B. nr. 82 van 28 november 1939.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.