Hof van Cassatie: Arrest van 3 Mei 1979 (België)

Datum :
03-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790503-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer voor de feitenrechter twee wederzijdse eisen tot echtscheiding aanhangig gemaakt zijn en het beschikkende gedeelte van het eindvonnis of -arrest op een van die eisen, waarbij de echtscheiding wordt toegedaan, overgeschreven is in de registers van de burgerlijke stand terwijl de andere eis nog steeds hangende is, blijft laatstgenoemde vordering een eis tot echtscheiding in de zin van B.W., boek I, titel VI, en Ger. W., vierde deel, boek IV, hoofdstuk XI <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.