Hof van Cassatie: Arrest van 30 Juni 1975 (België)

Datum :
30-06-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750630-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Als mededader aan oplichting schuldig is hij die, zonder eigen geldelijke voordelen te beogen, wetens heeft deelgenomen aan listige kunstgrepen waardoor een derde ertoe gebracht werd gelden af te geven. ( Artt. 66 en 496 S.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.