Hof van Cassatie: Arrest van 5 Maart 1979 (België)

Datum :
05-03-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790305-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De rechter beoordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze het dringend karakter van de reden die door een partij wordt aangevoerd om een arbeidsovereenkomst voor bedienden zonder opzegging te beëindigen <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.