Hof van Cassatie: Arrest van 6 Juni 1977 (België)

Datum :
06-06-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19770606-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet wettig verantwoord is de beslissing waarbij een bestuurder alleen aansprakelijk wordt verklaard voor de gevolgen van een wegverkeersongeval, als zij niet constateert dat de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, zich ook zou hebben voorgedaan zonder de fout welke ten laste van een andere bestuurder werd vastgesteld. ( Artt. 1382 en 1383 B.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.