Hof van Cassatie: Arrest van 8 April 1974 (België)

Datum :
08-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740408-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet met redenen omkleed is de beslissing waarbij in strafzaken een verbeurdverklaring wordt uitgesproken zonder vast te stellen dat de bij de wet vereiste voorwaarden aanwezig zijn. ( Art. 97 Grondwet; art. 42 S.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.