Arbeidshof: Arrest van 13 Mei 1993 (Brussel). RG 25646

Datum :
13-05-1993
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930513-4
Rolnummer :
25646

Samenvatting :

De verzekeringsinstellingen zijn belast met een opdracht van openbaar nut en vervullen deze bij middel van gemeenschapsgelden, zodat zij een subrogatoire vordering dienen in te stellen overeenkomstig een " normaal en zorgvuldig bestuur ".

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.