Arbeidshof: Arrest van 4 Juni 1997 (Brussel). RG 32051

Datum :
04-06-1997
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19970604-5
Rolnummer :
32051

Samenvatting :

Bijzondere bepalingen in een arbeidsreglement kunnen een bepaalde categorie werknemers beogen - in casu eerdere "statutaire" werknemers - voorzover het gelijkheidsbeginsel wordt nageleefd en de verschillende behandeling van die groep rust op objectieve en redelijke gegevens.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.