Arbeidsrechtbank: Vonnis van 28 Oktober 1994 (Brussel). RG 93/33189

Datum :
28-10-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19941028-7
Rolnummer :
93/33189

Samenvatting :

Wanneer er ernstige en overeenstemmende vermoedens zijn dat de betrokkene werd ontslagen om redenen die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat als vakbondsafgevaardigde en met de hoedanigheid van niet-verkozen kandidaat bij de sociale verkiezingen, is de schade die eruit voortvloeit vergoed door de beschermingsvergoeding als kandidaat-personeelsafgevaardigde, die niet kan worden gecumuleerd met deze als vakbondsafgevaardigde. De schade toegebracht aan de goede naam en de eer van de werknemer door de vermeldingen op het werkloosheidsattest ("einde van de vertrouwensrelatie uit hoofde van de werkgever") is echter onderscheiden van deze die reeds is vergoed door de beschermingsvergoeding en wordt door de rechtbank ex aequo et bono op 250.000 F geraamd.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.