Hof van Beroep: Arrest van 6 November 1980 (Brussel). RG P971524N

Datum :
06-11-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801106-7
Rolnummer :
P971524N

Samenvatting

De brief waarbij een borg ermee instemt voortaan ten persoonlijke titel het saldo van de schulden van de vennootschap - schuldenaar jegens een bank - op zich te nemen, en akkoord gaat met een debitering van zijn rekening ten belope van het bedrag van bedoelde overblijvende schulden, maakt in casu een schuldvernieuwing uit, d.w.z. een vervanging van de oorspronkelijke verbintenis van de borg door een nieuwe verbintenis.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.