Hof van Beroep: Arrest van 9 April 1993 (Brussel)

Datum :
09-04-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930409-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Er bestaan slechts twee soorten intresten : moratoire intresten en vergoedende intresten. De gerechtelijke intresten zijn slechts een algemene benaming van vermelde intresten. De beschikking van de rechter zet de verbintenis tot vergoeding om in een monetaire verbintenis vanaf het ogenblik van de uitspraak van de beschikking. Vanaf dit ogenblik zijn de moratoire intresten verschuldigd. De intresten voorafgaandelijk aan de beschikking die aanvangen vanaf de schade kunnen slechts vergoedende intresten zijn. De moratoire intresten zijn in principe verschuldigd op de vergoedende intresten.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.