Arbeidshof: Arrest van 19 December 1997 (Gent (Brugge)). RG 96/570

Datum :
19-12-1997
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19971219-13
Rolnummer :
96/570

Samenvatting :

Wanneer de werknemer de werkgever in gebreke heeft gesteld wegens het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden, maar hij verder is blijven werken onder de nieuwe voorwaarden, gedurende een langere tijd dan nodig om de door de werkgever doorgevoerde wijziging te beoordelen, heeft hij afstand gedaan van het aanvoeren van de aan de werkgever te wijten beeindiging. Voor de berekening van het enkel en dubbel vakantiegeld van de bediende welke een veranderlijk loon geniet, dient het enkel vakantiegeld van het vorig jaar niet in aanmerking te worden genomen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.