Arbeidshof: Arrest van 6 Oktober 1977 (Gent). RG 5196

Datum :
06-10-1977
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771006-3
Rolnummer :
5196

Samenvatting :

Een veroordeling van de werkgever door de politierechtbank als burgerlijk aansprakelijke over haar "aangestelde" is een civielrechtelijke beschikking van een strafvonnis, welke slechts gezag van gewijsde heeft ten opzichte van de partijen betrokken in een burgerlijk geding, in casu een vordering inzake arbeidsongeval, voor zover de voorwaarden voorzien in art. 23 van het Gerechtelijk wetboek verenigd zijn;

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.