Arbeidshof: Arrest van 10 Juli 1984 (Luik (Luik)). RG 51344

Datum :
10-07-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840710-1
Rolnummer :
51344

Samenvatting :

Er is geen sociale inhouding verschuldigd op de premie, die de werknemer krijgt, niet in uitvoering van de overeenkomst, maar ter gelegenheid van de stopzetting van de overeenkomst. Deze premie is geen verbrekingsvergoeding, onderworpen aan het koninklijk besluit van 15 juni 1970, omdat terzake de toepassingsvoorwaarden van die besluit niet vervuld zijn.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.