Arbeidshof: Arrest van 7 Januari 1983 (Luik (Luik)). RG 51344

Datum :
07-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830107-5
Rolnummer :
51344

Samenvatting :

Wanneer de onbeschikbaarheid, zonder dat een werkaanbod werd gedaan, spontaan door de werkloze wordt verklaard, is de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering tot de duur van die onbeschikbaarheid beperkt, met toepassing van artikel 150, lid 5 van het koninklijk besluit van 20 december 1963.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.