Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 7 April 1981 (Mechelen)

Datum :
07-04-1981
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810407-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Samenvatting 1 *

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.