- Arrêt of January 3, 2011

03/01/2011 - 2010/AB/00908

Case law

Summary

Samenvatting 1

Ingevolge het éénzijdig verzoekschrift op grond van art. 1025 e.v. Ger.W., neergelegd door de appellant op 6/08/2010 ter griffie van de arbeidsrechtbankt te Leuven, heeft de toelaatbaarheidsfase in de collectieve schuldenregeling een éénzijdig karakter, wat meebrengt dat de schuldeiders in deze fase geen partij zijn. Ze dienen derhalve evenmin te worden opgeroepen.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • SCHULDOVERLAST.