- Arrêt of December 9, 2011

09/12/2011 - 2010/AR/224

Case law

Summary

Samenvatting 1

Het OCMW maakt voor de illegaal op het grondgebied verblijvende moeder met kind een dossier op ten behoeve van het Fedasil. Zolang Fedasil de betrokkene met kind niet opneemt pof zijn verplichtingen niet vervult, blijft het OCMW gevenwel ehouden de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren.


Arrêt - Integral text

Zie pdf.

Free keywords