- Arrêt of October 12, 2012

12/10/2012 - 2011/AG/231

Case law

Summary

Samenvatting 1

Het recht op een aanvullende opzegvergoeding, ontstaan ingevolge een opzegging met een te korte opzeggingstermijn, alsook het recht op de bijzondere ontslagvergoeding waarop een onregelmatig ontslagen preventieadviseur recht heeft, gaan verloren in geval van tegenopzegging door de bediende.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • ARBEIDSREGLEMENTERING

  • ARBEIDSWET ARBEIDSOVEREENKOMST

  • OPZEGGING

  • TE KORTE OPZEGGINGSTERMIJN

  • OPZEGGINGSVERGOEDING

  • RECHT

  • TEGENOPZEGGING