- Jugement of May 4, 2012

04/05/2012 - 011-382

Case law

Summary

Samenvatting 1

Het openen van een procedure WCO doet geen samenloop ontstaan. Het moment van de aanvraag van de procedure WCO bepaalt niet het statuut van de schuldvordering.

Het statuut van de schuldvordering moet bepaald worden op het ogenblik van het neerleggen van het plan en de stemming over dit plan.

Gezien het plan strijdig is met de wet wordt het niet gehomologeerd.


Jugement - Integral text

Free keywords

  • Wet Continuïteit

  • afwezigheid van samenloop

  • rechten van de buitengewone schuldeiser

  • in aanmerking te nemen tijdstip.