- Jugement of May 30, 2012

30/05/2012 - 12/3/C

Case law

Summary

Samenvatting 1

Dat de rechter in kortgeding niet kan bevelen dat de informatie- en raadplegingsprocedure bij collectief ontslag, die formeel werd nageleefd, moet worden herbegonnen, maakt geen schending uit van artikel 6 EVRM in verband met de toegang tot de rechter aangezien de individuele werknemer in een procedure ten gronde het nakomen van deze procedure door de werkgever in vraag kan stellen. Aangezien het Belgische systeem een doeltreffende rechterlijke bescherming biedt van de collectieve rechten van voorlichting en raadpleging, wordt geen afbreuk gedaan aan het in artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op toegang tot de rechter wanneer de rechter in kortgeding zich onbevoegd verklaart.


Jugement - Integral text

Free keywords

  • ARBEIDSVOORZIENING

  • COLLECTIEVE AFDANKINGEN

  • COLLECTIEF ONTSLAG

  • INFORMATIE- EN RAADPLEGINGSPROCEDURE

  • BEVOEGDHEID RECHTER IN KORTGEDING

  • TOEGANG TOT DE RECHTER

  • ARTIKEL 6 EVRM