Arbeidsrechtbank - Vonnis van 16 april 2014 (Gent, afdeling Brugge, 2014)

Publication date :
16-04-2014
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20140416-1
Role number :
13/2366/A

Summary

De zeer schamele of minieme bestaansmiddelen van degene die met een gerechtigde samenwoont wijzigen er niets aan dat de gerechtigde als alleenstaande en niet als samenwonende moet worden beschouwd conform de arresten van het Grondwettelijk Hof, maar laten wel toe om deze in mindering te brengen op het verschuldigd leefloonbedrag.

Jugement

No content