Hof van Beroep - Arrest van 19 september 2012 (Antwerpen)

Publication date :
19-09-2012
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20120919-5
Role number :
2012/PGA/001702

Summary

Opdat er sprake zou kunnen zijn van diefstal is vereist dat er een wegneming was tegen de wil van de eigenaar. Indien de winkelbediende via een listige kunstgreep van een klant vrijwillig het alarm aan de goederen verwijderde en toestond dat de klant de goederen meenam onder het mom ze later te betalen, is er geen diefstal. Het achterlaten van de oude kledij kan een listige kunstgreep uitmaken die determinerend kan zijn voor de afgifte van de goederen. Indien er nooit intentie was om werkelijk later te betalen en er een listige kunstgreep werd uitgevoerd om andermans goederen vrijwillig te laten overhandigen, is er oplichting.

Arrêt

No content