Hof van Beroep - Arrest van 23 februari 2011 (Antwerpen)

Publication date :
23-02-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110223-9
Role number :
2010/PGA/000 471

Summary

Het verlies van een milt is een verlies van een orgaan in de zin van artikel 400 lid 1 van het Strafwetboek.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 23 februari 2011

te Antwerpen, tiende kamer

(...)

Het verlies van een milt, als gevolg van de door beklaagde B. gepleegde feiten, is aan te merken als een verlies van een orgaan in de zin van artikel 400 lid 1 van het Strafwetboek. Met het volledig verlies van het gebruik van een orgaan wordt niet enkel het verlies van een fysiologische functie zoals het gezicht, het gehoor of de spraak bedoeld.

(...)