Hof van Cassatie - Arrest van 20 oktober 1989 (België)

Publication date :
20-10-1989
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 19891020-10
Role number :
6317

Summary

Het gezamenlijk aanbod, waarvan sprake is in art. 35 Handelspraktijkenwet, vereist geen aanbod in de zin van het burgerlijk recht, met precieze aanduiding van het hoofd- en bijkomend produkt; die wetsbepaling wordt niet geschonden door de rechter die ze toepast wanneer een koopman de kosteloze verkrijging van een tweede bril heeft aangekondigd bij aankoop van een eerste.

Arrêt

No content