Arbeidsrechtbank - Vonnis van 13 january 2011 (Brugge)

Publication date :
13-01-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110113-23
Role number :
07/127325/A

Summary

Om discriminatie te vermijden met samenwonende personen met een handicap zonder andere inkomsten, die elk recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming categorie B, dient aan elk van de twee samenwonende personen met een handicap die elk een vervangingsinkomen hadden, tweemaal het bedrag B, maar verminderd met de som van hun vervangingsinkomen, toegekend te worden.

Jugement

No content