Arbeidshof - Arrest van 3 january 2011 (Brussel)

Publication date :
03-01-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110103-1
Role number :
2010/AB/00908

Summary

Ingevolge het éénzijdig verzoekschrift op grond van art. 1025 e.v. Ger.W., neergelegd door de appellant op 6/08/2010 ter griffie van de arbeidsrechtbankt te Leuven, heeft de toelaatbaarheidsfase in de collectieve schuldenregeling een éénzijdig karakter, wat meebrengt dat de schuldeiders in deze fase geen partij zijn. Ze dienen derhalve evenmin te worden opgeroepen.

Arrêt

No content