Arbeidsrechtbank - Vonnis van 12 january 2011 (Kortrijk)

Publication date :
12-01-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110112-9
Role number :
09/2081/A

Summary

Om het nettoreferteloon te bepalen voor de berekening van de aanvullende brugpensioenvergoeding, in zoverre die berekening geregeld wordt door CAO nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, moet de werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid in aanmerking worden genomen, rekening houdend met gebeurlijke verminderingen, zoals de werkbonus.

Jugement

No content