Arbeidshof - Arrest van 10 january 2011 (Gent (Brugge))

Publication date :
10-01-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110110-12
Role number :
2010/AR/59

Summary

De regels inzake het PAB verwijzen niet uitdrukkelijk naar hetgeen een valide persoon in dezelfde omstandigheden, waaronder leeftijd, als zorg nodig heeft. In tegenstelling met de individuele materiële bijstand voorzien in artikel 4, eerste en tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 2001, is er in de regelgeving inzake het PAB geen voorwaarde van "bijkomende" zorg opgenomen. Bij de inschaling dient de deskundigencommissie enkel rekening te houden met de ernst en de aard van de handicap, met de huidige gezinssituatie en met de huidige zorg- en ondersteuningssituatie.

Arrêt

No content