Arbeidshof - Arrest van 25 april 2014 (Gent (Brugge))

Publication date :
25-04-2014
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20140425-3
Role number :
2013/AR/113

Summary

De werkgever kan zich ten overstaan van de RSZ beroepen op het beginsel non bis in idem om aan het opleggen van bijdrageopslagen te ontsnappen, wanneer er voor de niet-betaling van bijdragen al een strafsanctie zou zijn opgelegd, wat in casu niet het geval is.

Arrêt

No content