Administratief Rechtscollege: Beslissing van 21 November 1969 (Alle plaatsen). RG 2130

Date :
21-11-1969
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691121-1
Role number :
2130

Summary

De ziekte- en invaliditeitsverzekering neemt de kosten van een buikgordel alleen ten laste in geval van ptosis of oventratio, wat niet het geval is bij cisor. De Klachtencommissie gaat evenwel in op het verzoek van de rechthebbende, omdat hij het risico loopt een eventratie te krijgen als hij geen gordel draagt. De Commissie van Beroep doet de beslissing teniet, aangezien de tegemoetkomingen ten gunste van de zelfstandigen limitatief zijn opgesomd in artikel 1 van het K.B. van 30 juli 1964.

Decision

The full and consolidated version of this text is not available.