Alle instanties: Arrest van 27 Juni 1970 (Alle plaatsen). RG 1113

Date :
27-06-1970
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700627-1
Role number :
1113

Summary

Bij het loon hoort niet het reis- en representatiegeld, dat, al wordt het forfaitair berekend, een vergoeding uitmaakt voor onkosten die door de bediende niet worden verloren. Het kan slechts anders zo het forfait overdreven is. Bij het loon, moet rekening worden gehouden met de werkloosheidsvergoeding en het vakantiegeld.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.