Arbeidshof: Arrest van 15 Juni 1976 (Antwerpen (Hasselt)). RG 74/181

Date :
15-06-1976
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760615-15
Role number :
74/181

Summary :

Wanneer de verzekeraar de procedure tot wedertewerkstelling, zoals bepaald in het artikel 23 van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, niet heeft ingesteld, heeft het slachtoffer recht op de vergoeding voor de tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid. Vermits de genoten werkloosheidsuitkeringen tijdens deze periode geen loonkarakter hebben dienen zij niet in rekening gebracht te worden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.