Arbeidshof: Arrest van 15 November 1978 (Antwerpen (Hasselt)). RG 74/347

Date :
15-11-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781115-3
Role number :
74/347

Summary :

Het feit dat een arbeider wordt afgedankt vooraleer de duur van de arbeidsongeschiktheid zes maanden overtrof, is op zichzelf onvoldoende om aan het ontslag een willekeurig karakter te verlenen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.