Arbeidshof: Arrest van 16 September 1999 (Antwerpen (Hasselt)). RG 90/475

Date :
16-09-1999
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19990916-3
Role number :
90/475

Summary :

Als de kwalificatie, op grond waarvan de werkloze correctioneel veroordeeld werd wegens werken en stempelen, betrekking heeft op een specifieke periode kan uit deze uitspraak geen enkele gevolgtrekking getroffen worden voor wat betreft de voorafgaande periode. De RVA vermag nog steeds ook voor deze periode haar rechten laten gelden op de eigen bewijsvoering over deze periode.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.