Arbeidshof: Arrest van 18 September 1995 (Antwerpen (Hasselt)). RG 85124

Date :
18-09-1995
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950918-4
Role number :
85124

Summary :

Daar waar de vergoeding wegens hulp van derden wettelijk gesteund is op het vermoeden van te dragen kosten om de derde te vergoeden, derhalve beoogt het slachtoffer te vrijwaren voor een zekere verarming en of de derde te vergoeden voor een wettelijk vermoede loonderving, kan de vergoeding voor de prothesen en orthopedische toestellen, niet afhankelijk worden gesteld van de vergoeding hulp van derden en verdient deze afzonderlijke benadering.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.