Arbeidshof: Arrest van 21 December 1978 (Antwerpen (Hasselt)). RG 66280;66285

Date :
21-12-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781221-5
Role number :
66280;66285

Summary :

Het onderscheid tussen een werknemer enerzijds en een helper van zelfstandige anderzijds ligt hierin, dat de helper een band van identificatie met de onderneming heeft die door bepaalde tekenen aan het daglicht treedt, als daar zijn het familiaal karakter van de onderneming, het perspectief van de overname van de zaak, de wil van betrokkenen zelf. De wijze van vergoeding alsmede het feit dat de helper buiten de leiding van de zaak stond, zijn op zichzelf onvoldoende om tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst te besluiten.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.