Arbeidshof: Arrest van 24 Oktober 1979 (Antwerpen (Hasselt)). RG 74/181

Date :
24-10-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791024-9
Role number :
74/181

Summary :

Hoewel de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid een feitelijke aangelegenheid uitmaakt, geldt de regel dat een louter feit vatbaar is voor een erkenning, die alleen bij bewezen wilsgebrek kan herroepen worden, niet voor de te homologeren overeenkomst inzake arbeidsongeval. Artikel 65 van de Arbeidsongevallenwet maakt geen onderscheid tussen de verschillende elementen van de overeenkomst en is van toepassing op de graad van arbeidsongeschiktheid. De rechtspraak begrijpt dit voorschrift in die zin dat de overeenkomst slechts een ontwerp is zolang ze niet door de Arbeidsrechtbank bekrachtigd werd. Er is geen reden om hiervan af te wijken wanneer de zaak bij weze van contestatie bij de rechtsmacht wordt aangebracht.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.