Arbeidshof: Arrest van 28 September 1978 (Antwerpen (Hasselt)). RG 78/6710

Date :
28-09-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780928-5
Role number :
78/6710

Summary :

Nergens is bepaald dat een jonge werknemer die als werkzoekende was ingeschreven en tijdens de wachttijd onder de wapens wordt geroepen, verplicht zou zijn zich opnieuw als werkzoekende in te schrijven na de beëindiging van zijn legerdienst. Het lijkt logisch dat de wachttijd welke onderbroken of geschorst werd door de oproeping onder de wapens, verder begint te lopen vanaf het einde van de legerdienst. Deze stelling vindt steun in de artikelen 29 en 30 M.B. 461964 dat bepaalt in welke gevallen de inschrijving als werkzoekende geschrapt wordt en hoe een nieuwe inschrijving wordt verkregen, en waarbij het geval van legerdienst niet wordt vermeld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.