Arbeidshof: Arrest van 30 Juni 1976 (Antwerpen (Hasselt)). RG 1596

Date :
30-06-1976
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760630-1
Role number :
1596

Summary :

Het derde van de waarde der rente als kapitaal ontstaat op de datum die wordt aangehouden om de coëfficiënten voor de berekening ervan te bepalen. Vanaf deze datum is het "eisbaar" in de zin van art. 42, derde lid, van de arbeidsongevallenwet en zijn derhalve van rechtswege intresten verschuldigd.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.