Arbeidshof: Arrest van 6 April 1978 (Antwerpen (Hasselt)). RG 78/6710

Date :
06-04-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780406-3
Role number :
78/6710

Summary :

De bepaling van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, die de kinderbijslag tot 25 jaar verleent ten behoeve van het jonge meisje dat de overleden moeder als huishoudster vervangt, laat toe dat de kinderbijslag voor verschillende meisjes achtereenvolgens wordt toegekend als zij de gestelde voorwaarden vervullen. Wanneer verschillende meisjes zich tegelijkertijd met het huishouden inlaten, komt slechts een van hen voor kinderbijslag in aanmerking. De keuze zal zich dan moeten richten naar de graad van verantwoordelijkheid die door het meisje gedragen wordt, veeleer dan naar het vooruitzicht op de langdurigste uitkering van de bijslag; een andere aanwijzing leidt tot een afwending van de wettelijke regeling.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.