Arbeidshof: Arrest van 10 Maart 1978 (Antwerpen). RG 74/347

Date :
10-03-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780310-1
Role number :
74/347

Summary :

De gehuwde werknemer wiens echtgenote zich uitsluitend met het huishouden bezig houdt, behoudt de hoedanigheid van gezinshoofd wanneer er feitelijke scheiding is, hangende een procedure tot echtscheiding tijdens dewelke een bevel in kortgeding de betaling van een onderhoudsgeld opgelegd heeft aan de werkloze werknemer. "Zich uitsluitend met het huishouden bezig houden" impliceert niet het samenwonen, wel de afwezigheid van inkomsten uit enige arbeid of daarmede gelijkgestelde prestatie.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.