Arbeidshof: Arrest van 13 Februari 1973 (Antwerpen). RG 5187

Date :
13-02-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730213-1
Role number :
5187

Summary

De verjaringsregeling voorzien in de bijzondere wetten primeert boven de algemene verjaringsregelen van het gemeen recht. Toepassing zonder meer van art. 17 van het K.B. van 31/8/63.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.